OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucureşti - Cod 030044 - ROMÂNIA
Telefon centrala:+4021 3060800/01/02/.../28/29; Fax: +4021 3123819

Ro-DM 1.1 - NumĂr depozit: "+extidappli+"
Registrul on-line al Desenelor şi Modelelor


Registru on-line BOPI on-line Disclaimer OMPI OAPI Clasificare Locarno
Descrierea fluxului
Formular contact
Exemple...